Rik Van de Wouwer (°1974, Antwerpen) studeerde in 1996 af als Meester in de Beeldende Kunsten. Hij is leerkracht Beeldhouwen aan de academie van Borsbeek en de overige tijd vind je hem waarschijnlijk terug in zijn atelier in Herenthout.

Zijn werk tot op heden zou je volgens hem nog best kunnen beschrijven als ‘de resultaten van een onderzoek’.

Doorheen de jaren is het werken met metaal een constante geweest, al heeft het nu een nog prominentere plaats gekregen. De voeling ermee ontstond in zijn opleiding, mede door zijn leraar Koenraad Tinel.

Hij geeft zijn gedachten meestal eerst vorm op papier. Daarna krijgt elk verhaal zijn materiaal, niet alleen vanuit respect voor de uniciteit ervan, maar ook vanuit een blijvende nieuwsgierigheid om oude en nieuwe materialen en technieken te onderzoeken.

Vormgeven aan de essentie is een constant streven. Het is die essentie, de puurheid ontdaan van al het overbodige, die hij telkens opnieuw zoekt door middel van distillatie.

‘Er zit een essentie in alles. Ze moet alleen opgemerkt worden.’

Rik Van de Wouwer (b. 1974, Antwerp) graduated in 1996 as Master in Visual Arts. He teaches ‘Sculpture’ at the Academy of Borsbeek, Antwerp and the rest of the time you’ll probably find him in his studio in Herenthout.

His work to date could be described as ‘the results of an investigation’. 

Over the years, working with metal was a constant but now it has been given an even more prominent place. He developed his affinity with metal during his education in Brussels, being trained by Koenraad Tinel. 

Initially he makes drawings to make his thoughts come to life. Then, each story gets its own material, not only out of respect for its uniqueness, but also because Rik has a persistent curiosity to get to know new and old materials. He wants to keep in touch with the crafts and remains simultaneously fascinated by the latest developments.  

 Giving shape to the essence is a constant strive.  It is that essence, the purity stripped of all that is unnecessary, he seeks again and again, through distillation.

‘There is an essence in everything. It should only be noticed.’